Warsztaty pn. „Podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu”

Wczoraj, 13 czerwca odbyły się warsztaty pn. „Podstawy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu” w Opinogórze. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za czynny udział. Szkolenie było współorganizowane z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES). Prowadzącym warsztaty był Paweł Pyrzyński. W lipcu planowane jest kolejne szkolenie związane z przygotowaniem wniosku o wsparcie w ramach MOWES.

Życzymy powodzenia przy pisaniu wniosków!

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji