Warsztaty piekarskie

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie odbyły się warsztaty piekarskie, które miały miejsce w czterech gminach naszego obszaru: Wieczfnia Kościelna, Dzierzgowo, Ojrzeń i Stupsk. Pod fachowym okiem Krzysztofa Jaworskiego oraz Adama Jaworskiego, uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki wypieku trzech rodzajów chleba: pszennego-żytniego na zakwasie, mnichów benedyktyńskich oraz zwiebacka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom i osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zajęć. Warsztaty nie tylko dostarczyły nowej wiedzy, lecz również sprawiły mnóstwo radości i przyjemności z degustacji.

Ostatnie warsztaty piekarskie odbędą się 5 kwietnia o godz. 9:00 w Gminie Krasne (OSP w Wężewie, Wężewo 81). Aby wziąć udział, zapraszamy do wypełnienia prostego formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/7jvtjg3fZrkmQ6Lt9

W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników! Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo w komunikacie po wysłaniu formularza. W przypadku rezygnacji prosimy o informację. Można się także zapisać telefonicznie pod numerem 23 671 12 02.

Wkrótce będziemy ogłaszać daty oraz lokalizacje przyszłych warsztatów wędliniarskich. Śledźcie nasze komunikaty, ponieważ niedługo podamy więcej informacji!

Koordynatorka projektu – Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji