Walne Zebranie Członków LGD „Północne Mazowsze”

W dniu 2 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Północne Mazowsze”. Spotkanie miało miejsce w oranżerii w Opinogórze Górnej. Podjęto uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Członkowie LGD udzielili absolutorium Zarządowi. Podjęto także uchwały dotyczące wprowadzenia nowego statutu i dokonania wyboru nowych członków Rady. Ponadto Członkom LGD przedstawiono Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027, która została jednogłośnie przyjęta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom LGD i uczestnikom za udział w Walnym Zebraniu.

Zarząd LGD „Północne Mazowsze”

fot. Agnieszka Wilkowska

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji