„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” – zajęcia z pilatesu w ramach grantu Stowarzyszenia Zielona OdNowa.

W ramach operacji pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch!”, Stowarzyszenie Zielona OdNowa  realizuje projekt grantowy, którego celem jest zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja kobiet, w tym kobiet 50+.

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Razem możemy więcej!” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego, Stowarzyszenie Zielona OdNowa od początku listopada rozpoczęło realizację zajęć z pilatesu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w Zielonej w domu parafialnym tzw. „Ludowcu. Pilates prowadzony jest przez wykwalifikowaną instruktorkę i ma na celu nauczyć uczestników właściwej postawy ciała, poprawiać sprawność mięśni posturalnych, wzmocnić mięśnie brzucha i mięśnie pleców w rezultacie usprawnić całe ciało tym samym poprawić jakość życia ćwiczących.

Uczestniczki zajęć pozytywnie odbierają taką formę aktywności, co świadczy o ich regularnym uczestnictwie w zajęciach.

W ramach projektu przez okres 6 miesięcy odbędzie się 22 zajęć z pilatesu

 

Zdjęcia: Stowarzyszenie Zielona OdNowa.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji