UWAGA BENEFICJENCI!!! Nowe formularze wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy!

Informujemy, że na stronie internetowej www.mazowieckie.ksow.pl oraz https://www.gov.pl/web/arimr zostały zamieszczone nowe formularze wniosków o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.2 Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wszystkie sprawy dla których rozpoczął się już proces płatności (tj. złożony został wniosek o płatność pierwszej transzy/płatności pośredniej) i przewiduje się złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy/płatności końcowej, obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 4z.

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.

 

Więcej:

https://ksow.pl/

https://www.gov.pl/web/arimr

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji