Ulga na start dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) od 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie artykułem przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, uprawnieni beneficjenci, którzy chcą skorzystać, bądź skorzystali już z "ulgi na start" są zobowiązani do podpisania Oświadczenia dotyczącego korzystania w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z uprawnienia, o którym mowa w/w artykule.  Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z przez kolejne 2 lata z obecnie obowiązującego tzw. ,,małego ZUS-u”.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji