Szkolenie – przedłużona rejestracja

Uwaga! Ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem online (30.11.2023 r.) dot. „Zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających podejmować działalność gospodarczą na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” przedłużamy rejestrację do godz. 15:00.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/q4i67i27eVQQDPJF8

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji