Szkolenie  dotyczące rejestracji produktów tradycyjnych w ramach MAZOWIECKICH DOBRYCH PRAKTYK I TRADYCJI KULINARNYCH

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i zainteresowanych Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” na szkolenie dotyczące rejestracji produktów tradycyjnych w ramach MAZOWIECKICH DOBRYCH PRAKTYK I TRADYCJI KULINARNYCH, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. w godz. 16:00 – 21:00, w oranżerii Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze.

POGRAM SZKOLENIA:

16.00 – 16.15  Rejestracja uczestników;

16.15 – 16.30  Otwarcie szkolenia – Anna Kienik – Prezes Zarządu LGD „Północne Mazowsze”, Piotr Czyżyk– Wójt Gminy Opinogóra Górna;

16.30 – 16.45 Wprowadzenie – Krzysztof Zaniewski – Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie;

16.45 – 18.00  Zagadnienia związane z identyfikacją produktów lokalnych z możliwością
i sposobem wprowadzania ich na Listę Produktów Tradycyjnych
– Krzysztof Zaniewski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

18.00 – 19:00 Poczęstunek

19.00 – 20.00  Warsztaty praktyczne dotyczące wprowadzania produktów na Listę Produktów Tradycyjnych –  – Krzysztof Zaniewski – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

20.00 – 21.00  Dyskusja i zamknięcie szkolenia.

Liczba uczestników jest ograniczona, prosimy o zapisy telefoniczne: Agnieszka Wieremiejuk tel. 23 671 12 02, o zakwalifikowaniu zostaną Państwo poinformowani podczas rozmowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zaproszenie do pobrania >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji