eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenia w ramach „Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Przerób Owoców” – Dzierzgowo i Gołymin-Ośrodek

Szkolenia w ramach „Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Przerób Owoców” – Dzierzgowo i Gołymin-Ośrodek

W dniach 15 i 20 września 2022 roku w Dzierzgowie oraz Gołyminie-Ośrodku odbyły się szkolenia dla KGW z gmin: Dzierzgowo i Krzynowłoga Mała oraz Gołymin-Ośrodek i Sońsk w ramach „Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Przerób Owoców”.

Wydarzenia zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz odpowiednio – Pana Wójta Rafała Kucińskiego (gm. Dzierzgowo) i Pana Wójta Jerzego Humięckiego (gm. Krzynowłoga Mała) oraz Pana Wójta Adama Budek (gm. Gołymin-Ośrodek) i Pana Wójta Jarosława Muchowskiego (gm. Sońsk). Osobą reprezentującą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego był Pan Krzysztof Zaniewski, który wprowadził słuchaczy w tematykę warsztatów. Następnie Pan Dariusz Koroś zaznajomił uczestników szkolenia z tematyką przerobu owoców z własnych gospodarstw na soki, nalewki, wina oraz cydry; z metodami przerobu tych owoców, tłoczeniem soku, jego fermentacją oraz sposobami butelkowania, jak i przechowywania cydrów. Po części teoretycznej, uczestniczący przeszli do części praktycznej  szkolenia. Pod okiem wykładowcy uczestnicy mogli samodzielnie zmierzyć refraktometrem zawartość cukru w owocach oraz przygotować cydr spokojny do wtórnej fermentacji. Na zakończenie szkolenia był czas na degustację, dyskusję i pytania do prelegentów.

Fotogaleria