Szkolenia stacjonarne dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z planowanym naborem wniosków (27.11.2023 – 11.12.2023 r.) zapraszamy na szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających podejmować działalność gospodarczą.

Prosimy o zapisy telefoniczne: Justyna Urbaniak tel. 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00).

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przekazane w trakcie zgłoszenia telefonicznego – do godz. 14:00 w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!

Program szkolenia >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji