eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców – GRANTY!

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców – GRANTY!

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych projektami grantowymi na bezpłatne szkolenia, które odbędą się 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.

Rodzaje przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach grantów:

  • Edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu;
  • Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego;
  • Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji;
  • Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe.

Zapraszamy!

Więcej informacji i harmonogram szkoleń w załączniku >>>