Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców – GRANTY!

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych projektami grantowymi na bezpłatne szkolenia, które odbędą się 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.

Rodzaje przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach grantów:

  • Edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu;
  • Przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego;
  • Przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji;
  • Działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe.

Zapraszamy!

Więcej informacji i harmonogram szkoleń w załączniku >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji