Święto Pieczonego Ziemniaka w Grudusku

Jestem pod bardzo dużym wrażeniem wczorajszego wydarzenia w ramach grantu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Grudusku, które zostało zorganizowane w Grodzisku. Projekt uzyskał dofinansowanie z Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie i został zrealizowany w partnerstwie 6 organizacji z obszaru działania LGD „ Północne Mazowsze” oraz Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Subregion Ciechanowski. Przygotowanie tego projektu, złożenie wniosku i uzyskanie wsparcia było możliwe dzięki wspólnym działaniom aktywizacyjnym i szkoleniowym LGD „Północne Mazowsze” i Fundacji „Fundusz Współpracy”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele partnerskich organizacji i zaproszeni goście. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez Wójta Gminy Grudusk Pana Marka Piotrowicza, Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczą Straż Pożarną w Grudusku. Po oficjalnym powitaniu organizacje zaprezentowały zgromadzonym swoją działalność. Następnie wystąpiły lokalne chóry i zespoły artystyczne. W trakcie całego wydarzenia można było degustować potraw z ziemniaka, który był głównym „kulinarnym bohaterem” tego dnia.

Gratuluję Pani Eli Krośnickiej profesjonalnego poprowadzenia wydarzenia, wszystkim KGW i organizacjom, które współdziałały w ramach projektu.

Przed nami jeszcze jedno spotkanie partnerskich organizacji w ramach kolejnego grantu, którego realizacja nastąpi jeszcze w tym roku.

W oczekiwaniu na kolejny grant….

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji