Stowarzyszenie Bendruomenė „Aš esu“ z Wilna z wizytą studyjną w Czernicach Borowych i Przasnyszu – 21-23 marca 2024 r.

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” w ubiegłym tygodniu wsparła organizację wizyty studyjnej litewskiego stowarzyszenia Bendruomenė „Aš esu“, które istnieje od 2009 roku i zajmuje się wsparciem dla osób uzależnionych, prowadząc ośrodek w Wilnie. Organizacja jest prowadzona przez  Księdza Kęstutisa Dvareckasa.  Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i wzajemne poznanie dobrych praktyk w jakże ważnej działalności.
W ramach trzy dniowej wizyty członkowie i pracownicy tej organizacji odwiedzili i zapoznali się z działalnością Mazowieckiego Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Turowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernicach Borowych. Goście spotkali się z Grupą AA „Szansa”, przedstawicielami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, terapeutą leczenia uzależnień, działaczem ruchu AA oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji  z asp. Łukaszem Helińskim, który szeroko przedstawił działania policji
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Dodatkowo porozmawiali z lekarzem ze szpitalnego pododdziału leczenia zespołów abstynencyjnych Panią Igą Polewaczyk-Czarnowską.

Na zakończenie wizyty litewscy goście odwiedzili Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
w którym po ekspozycjach oprowadził niezawodny Pan Bartosz Drejerski.

Bendruomenė „Aš esu“ dziękujemy za wszystkie rozmowy i odwiedzenie obszaru LGD „Północne Mazowsze”, a wszystkim uczestniczącym w spotkaniach za zaangażowanie
i  poświęcony czas.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Wojciecha Brzezińskiego Wójta Gminy Czernice Borowe za przyjęcie litewskiej delegacji w Urzędzie Gminy Czernice Borowe oraz okazaną pomoc organizacyjną oraz przejażdżkę drezynami, która stanowiła dużą atrakcję dla litewskiej delegacji.

Przy organizacji spotkań wsparła nas Pani Ilona Nowotko – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Róża Drężęk – Kierownik Placówki Opiekuńczej w Turowie. Dziękujemy goszczącej litewskich gości  Ewelinie Tadrzak – właścicielce Gospodarstwa Agroturystycznego – Agro Ranczo w Grzybowie-Kapuśniku

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji