Spotkanie z organizacjami z terenu gminy Stupsk

W dniu 25 września br. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Stupsk. Rozmawialiśmy o planowanych inicjatywach oraz możliwościach realizacji wspólnych projektów z Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze”. Przedstawiono ofertę działań Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i współpracę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stupsku.

Fotografie: Mariusz Olszewski

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji