Spotkanie szkoleniowe dla lokalnych grup działania w ciechanowskim Oddziale MJWPU

W dniu 20 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (PIFE) w ciechanowskim Oddziale Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) otworzyła Kierownik Oddziału Pani Halina Pasikowska-Pikus, część merytoryczną poprowadzili Specjaliści Punktu Informacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Omówili możliwości współpracy, działalność szkoleniową i aktualne harmonogramy naborów. Zaplanowano kolejne wspólne spotkania szkoleniowe w Ciechanowie i na obszarze lokalnych grup działania.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie do ścisłej współpracy, za dotychczasowe i przyszłe wspólne działania.

Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z lokalnymi grupami działania: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Zielone Mosty Narwi, dobrze móc wymienić się doświadczeniami w bieżącej pracy i zadaniami, które na nas czekają w nowej perspektywie finansowej.

Fot. Anna Kienik


Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji