Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów zrzeszonych w LGD „Północne Mazowsze” dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027

Dnia 25 kwietnia w Opinogórze w gronie przedstawicieli samorządów zrzeszonych w LGD „Północne Mazowsze” omówiono wiele kwestii dotyczących naszego regionu. Zagadnienia związane z ekonomią społeczną przedstawił Paweł Pyrzyński z Fundacji Fundusz Współpracy. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki MOWES – Katarzyna Walat i Dorota Macioch-Kowalska. W spotkaniu wzięła udział także Marzena Cieślak, z którą LGD „Północne Mazowsze” współpracuje przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027. Dzięki konstruktywnej dyskusji nad kierunkami rozwoju obszaru z perspektywy samorządów, omówione zostały możliwości wsparcia projektów jednostek samorządów terytorialnych w ramach nowej inicjatywy Leader.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji