Spotkanie informacyjno-szkoleniowe o funduszach europejskich

Dnia 11 sierpnia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe o funduszach europejskich. Spotkanie poprowadzili konsultanci z Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie. W trakcie spotkania omówiono aktualne nabory wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza, Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej oraz planowane nabory w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2024.

Dziękujemy Uczestnikom spotkania za obecność i mamy nadzieję, że informacje będą wykorzystane w bieżącej działalności firm, instytucji publicznych i organizacji społecznych z naszego obszaru.

Więcej informacji o funduszach i ogłoszonych naborach wniosków znajdą Państwo na stronach:

https://www.fepw.gov.pl/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
i na Forum Aktywności Społecznej Północnego Mazowsza

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji