Spotkanie dotyczące produktu tradycyjnego w Opinogórze Górnej

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich i zainteresowanym Mieszkańcom z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” za tak liczny udział w spotkaniu dotyczącym rejestracji produktów tradycyjnych, które odbyło się w dniu 17 listopada 2023 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

O zagadnieniach związanych z identyfikacją produktów lokalnych i zasadach wprowadzania ich na Listę Produktów Tradycyjnych opowiedział Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; opowiedział także
o prawnych aspektach wprowadzania produktów na Listę Produktów Tradycyjnych
prowadzoną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu wzięła udział Pani Dorota Macioch – Kowalska przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), z którym bardzo intensywnie współpracujemy. Dzięki współpracy z Fundacją „Fundusz Współpracy”,
w ramach której funkcjonuje MOWES, mogliśmy w tym roku zrealizować szereg działań animacyjnych w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim.

W trakcie spotkania mogliśmy podziękować Pani Dorocie i Panu Krzysztofowi, za ich zaangażowanie w organizację wydarzeń na naszym obszarze, które aktywizują podmioty ekonomii społecznej w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnych. Doceniamy
i wspieramy rolę tradycji oraz aktywność społeczną. Dziękujemy również za dostrzeżenie naszej pracy.

Na zakończenie odbyła się dyskusja i wśród rozmówców pojawiły się pomysły na kolejne wspólne działania.

Dziękujemy za współorganizację wydarzenia Samorządowi Województwa Mazowieckiego

i Wójtowi Gminy Opinogóra Górna.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji