SPOTKANIE ANIMACYJNE – WSPÓŁPRACA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Północne Mazowsze”, mających siedziby na obszarze Miasta Przasnysz i Gmin Czernice Borowe, Przasnysz, Krasne, Krzynowłoga Mała, Karniewo  zainteresowanych wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na Spotkanie animacyjne, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. 15.30-17.30 w budynku OSP w Łaniętach (Łanięta 20A, 06-316 Krzynowłoga Mała)

W programie:

– przedstawienie oferty wsparcia Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

–  omówienie zagadnienia usług społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe;

–  omówienie możliwości pozyskiwania środków na działania lokalne i rozwój organizacji;

– przegląd aktualnych i planowanych konkursów dotacyjnych dla organizacji, w tym konkursy Samorządu Województwa Mazowieckiego, NOWEFIO i in.;

– wymiana informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników spotkania;

– zbadanie zapotrzebowania na usługi doradcze z zakresu księgowości, prawa, promocji i innych, które będą mogły być realizowane przy wsparciu MOWES lub LGD „Północne Mazowsze”.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo do 17 listopada na adres: a.wieremiejuk@polnocnemazowsze.pl (z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji) lub telefonicznie pod nr tel. 23 671 12 02.

Zaproszenie (pdf)>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji