Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych

W dniu 21 kwietnia 2023 w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się drugie spotkanie we współpracy z MOWES, tym razem z przedstawicielką Subregionu Ciechanowskiego, Dorotą Macioch-Kowalską, która przedstawiła ofertę działań Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Natomiast Anna Kienik przedstawiła działania LGD „Północne Mazowsze”. W trakcie spotkania rozmawiano również o kolejnych inicjatywach organizacji pozarządowych, które mogłyby pojawić się w trakcie realizacji nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023–2027, w tym celu uczestnicy wypełniali również ankiety, badające potrzeby mieszkańców obszaru.

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Fundacji Regeneracja, które przedstawiły informacje o nowym projekcie szkoleniowym dla KGW z obszaru powiatu przasnyskiego i ciechanowskiego.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji