Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Północne Mazowsze” z Subregionu Ostrołęckiego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Północne Mazowsze”, mających siedziby na obszarze Miasta Przasnysz i Gmin Czernice Borowe, Przasnysz, Krasne, Krzynowłoga Mała, Karniewo  zainteresowanych wsparciem w rozwoju swojej działalności oraz współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na Spotkanie animacyjne, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) w godz. 9.00-13.00 w  Gościńcu Iwa w Przasnyszu, ul. Targowa 5, www.gosciniec-iwa.pl.
W kwietniu planujemy zorganizować podobne spotkanie dla organizacji z obszaru Gmin: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk, Stupsk, Dzierzgowo, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna,  które są w obszarze działania LGD.

W programie:

– przedstawienie zakresu działań Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

–  omówienie możliwości pozyskiwania środków na działania lokalne i rozwój organizacji;

– przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji, w tym konkursy Samorządu Województwa Mazowieckiego i in.;

– wymiana informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników spotkania;

– zbadanie zapotrzebowania na usługi doradcze z zakresu księgowości, prawa, promocji
i innych, które będą mogły być realizowane przy wsparciu MOWES lub LGD „Północne Mazowsze”.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo na adres: LWACHOWSKI@COFUND.ORG.PL  (z podaniem imienia i nazwiska, nr tel. oraz nazwy organizacji) lub telefonicznie pod nr tel. 885 244 697 lub a.kienik@polnocnemazowsze.pl, tel. 23 671 12 02.

Zapraszamy!

Zaproszenie do pobrania (pdf) >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji