Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych w Łaniętach

W dniu 21 listopada 2023 r. spotkaliśmy się w świetlicy OSP w Łaniętach z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach i Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała z Panią Sekretarz Mileną Nowicką na czele. Bardzo dziękujemy, iż mogliśmy przedstawić działania Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. Pan Łukasz Wachowski, animator MOWES na subregion ostrołęcki, omówił możliwości pozyskiwania środków przez organizacje, w tym dokonał przeglądu aktualnych i planowanych konkursów dotacyjnych dla organizacji. W trakcie dyskusji dowiedzieliśmy się o bieżących potrzebach organizacji. Pan Łukasz powiedział o możliwości przeprowadzenia działania szkoleniowego dla organizacji pozarządowych z naszego regionu (ostrołęckiego) jeszcze w tym roku.
Szczegóły wkrótce!

Dziękujemy KGW i OSP za wsparcie organizacyjne spotkania, KGW za przyjęcie do grupy, za pyszne ciasto i miłą atmosferę.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fotografie: Anna Kienik i Patryk Kimona

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji