Rozpoczynamy warsztaty serowarskie na obszarze LGD „Północne Mazowsze”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW i miłośników sera na niezwykłe warsztaty serowarskie z renomowanym Krzysztofem Jaworskim Serowarem Żuławskim! 

📅 Harmonogram:

– 2 grudnia o godz. 9:00 w Gminie Gołymin-Ośrodek (w budynku zaplecza sportowego, Wróblewo 15)

– 12 grudnia o godz. 9:00 w Mieście Przasnysz (Brzozowy Zakątek, ul. Targowa 5)

– 16 grudnia o godz. 9:00 w Gminie Sońsk (budynek OSP w Sońsku, ul. Ciechanowska 27)

– 27 grudnia o godz. 9:00 w Gminie Krasne (świetlica OSP w Krasnem ul. Mickiewicza 7)

– 28 grudnia o godz. 9:00 w Gminie Szydłowo (w budynku GOK-u w Szydłowie, ul Szkolna 2a)

Czy chcesz zgłębić tajniki serowarstwa z prawdziwym ekspertem? To jest Twoja szansa! 

W jednym warsztacie może wziąć maksymalnie 20 osób zamieszkałych w gminie, w której organizowane są warsztaty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zapisywanie się na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy >>>>

Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo w komunikacie po wysłaniu formularza.

Ale to nie koniec! W nowym roku planujemy zorganizować warsztaty z serowarem w pozostałych gminach należących do naszego obszaru! 

Koordynatorka projektu – Agnieszka Wieremiejuk, tel. 23 671 12 02

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji