Relacja ze szkolenia w Windykach na temat „Roli pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”

Wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójtem Gminy Wieczfnia Kościelna, Kołem Gospodyń Wiejskich „Windyczanki” zorganizowaliśmy w dniu 16 listopada spotkanie z Panem Adrianem Pachnikiem – pszczelarzem z wielką pasją i ogromnych umiejętnościach zainteresowania słuchaczy swoim wykładem na temat „Roli pszczół i dzikich zapylaczy w środowisku”. Dzięki kilku godzinom spotkania dowiedzieliśmy się więcej o roli owadów w ekosystemie, zyskaliśmy nową wiedzę o produktach pasiecznych i ich właściwościach.

Całe spotkanie odbyło się przy udziale i wsparciu Pana Krzysztofa Zaniewskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom spotkania! KGW „Windyczanki” za wspaniały tradycyjny poczęstunek, ciasta i dekorację sali specjalnie przygotowaną na nasze szkolenie.

Było to bardzo efektywne spotkanie, narodziły się kolejne pomysły na wydarzenia, które będą mogły zostać zrealizowane dzięki współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie spotkania dla „zjadaczy miodu”.

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji