Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie zgłoszeń uczestnictwa pod numerem telefonu 23 671 12 02 lub 516 184 613

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji