Projekty grantowe w realizacji Stowarzyszenia Zielona OdNowa

W związku z  realizacją projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa w dniu 19.05.2018 r.  zorganizowało wyjazd do Zagrody Edukacyjnej w Karniewie dla 20 osób dorosłych (w tym kobiet 50+), gdzie odbyło się szkolenie oraz piknik integracyjny.

 

Uczestnicy projektu wzięli także aktywny udział w wizycie studyjnej do różnych typów ogrodów poznając praktyczne przykłady zagospodarowania terenu wokół domu oraz metody uprawy i rozmnażania roślin. W jednym z wizytowanych ogrodów uczestnicy mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego urządzenia ogrodu z zastosowaniem nasadzeń szczepionych, miniaturowych i roślin iglastych z wygospodarowaną częścią wypoczynkową. Dla kontrastu uczestnicy zobaczyli także ogród naturalny z różnego rodzaju kompozycjami roślin liściastych, drzew owocowych i warzyw. Odwiedzili także plantację szparagów w gospodarstwie ekologicznym. Część szkoleniowa stanowiła podsumowanie wizyt studyjnych i poświęcona była praktycznemu zakładaniu ogrodów przydomowych, warzywnych i ekologicznych. Na zakończenie nastąpiła część integracyjna z degustacją regionalnych produktów w tym nagrodzonych przez Marszałka Woj. Mazowieckiego.

Fotorelacja:

Wizyta studyjna

Szkolenie

Degustacja produktów regionalnych

Zdjęcia wykonała R. Żmijewska

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Zielona OdNowa planuje w dniu 26.05.2018 r. wyjazd rekreacyjno – turystyczny i integracyjny dla grupy 20 osób dzieci i młodzieży do Krainy Westernu w Sarnowej Górze.

Fotorelacja wkrótce!

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji