eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z Lokalną Grupą Działania „Sierpeckie Partnerstwo” rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD „Sierpeckie Partnerstwo” i „Północne Mazowsze”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dn. 25 listopada 2019 roku. Głównym celem projektu jest wykonanie i montaż wiat turystycznych na obszarze dwóch partnerskich LGD. Na obszarze LGD „Północne Mazowsze” wiaty zostaną zlokalizowane po jednej w każdej z 17-stu gmin. Dodatkowo przedsięwzięcie przewiduje utworzenie folderu promocyjnego, zakup materiałów promocyjnych. Projekt współpracy wg aktualnego harmonogramu zostanie zrealizowany do 30 kwietnia 2021 roku.