Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z Lokalną Grupą Działania „Sierpeckie Partnerstwo” rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD „Sierpeckie Partnerstwo” i „Północne Mazowsze”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dn. 25 listopada 2019 roku. Głównym celem projektu jest wykonanie i montaż wiat turystycznych na obszarze dwóch partnerskich LGD. Na obszarze LGD „Północne Mazowsze” wiaty zostaną zlokalizowane po jednej w każdej z 17-stu gmin. Dodatkowo przedsięwzięcie przewiduje utworzenie folderu promocyjnego, zakup materiałów promocyjnych. Projekt współpracy wg aktualnego harmonogramu zostanie zrealizowany do 30 kwietnia 2021 roku.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji