Projekt „EKOzmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” uczestniczy w projekcie pn. „EKOzmiana – Mazowieckie PES na zielonej drodze” realizowanym przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. W związku z tym wczoraj mieliśmy przyjemność wziąć udział w pierwszym szkoleniu zorganizowanym przez SRCP. W trakcie szkolenia były poruszane zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem. Ta inicjatywa zachęca do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i podejścia proekologicznego. Cieszymy się, że możemy być częścią tego wyjątkowego projektu, dzięki któremu zyskamy nową i zaktualizujemy wiedzę na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji