Prace w terenie związane z opracowaniem questów i szlaków na obszarze LGD „Północne Mazowsze”

W ramach projektu współpracy pn. „Z historią w tle – wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski”, w każdej z 17 gmin odbyły się prace w terenie związane z opracowaniem questów i szlaków. W ramach tego zadania oddelegowani przedstawiciele z każdej gminy wspólnie z ekspertką od questingu, Panią Barbara Kazior – Prezesem Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz dwiema współpracowniczkami uczestniczyli  w tworzeniu questów i szlaków związanych z historią regionu, dziedzictwem kulturowym, infrastrukturą turystyczną oraz ofertą kulturalną i rekreacyjną obszaru. W każdej z gmin  z obszaru LGD zostanie opracowany quest pieszy lub rowerowy. Questy zostaną wydrukowane w formie papierowej, a efekty opracowanych questów zaprezentujemy za jakiś czas.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji