Pożyczka Mała dla firm

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) otrzymała dodatkowe środki w kwocie 17,2 mln zł (wkład Funduszy Europejskich) w ramach podpisanej w dniu 17 września 2020 roku Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK-MFF) dotyczącej utworzenia Instrumentu Finansowego Pożyczka mała. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 24,5 mln zł. Pożyczki udzielane są przez Pośrednika Finansowego (PFP) ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF), z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez MŚP. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF – BGK) pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP”. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 69 pożyczek dla MŚP.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfp.com.pl/pozyczki/

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji