Ponowna aktualizacja Harmonogramu planowanych naborów wniosków oraz LSR

Uprzejmie informujemy, że zostały  zaktualizowane następujące dokumenty: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Lokalna Strategia Rozwoju.

 

Nowy harmonogram >>>

Zmieniona LSR >>>

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji