Podsumowanie spotkania animacyjnego dla organizacji pozarządowych

W dniu 23 marca odbyło się spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych, które zostało zorganizowane w Gościńcu Iwa w Przasnyszu Spotkanie zorganizowaliśmy wspólnie Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Ostrołęcki, który przedstawił swój zakres działania. W trakcie spotkania przedstawiliśmy również informacje związane z bieżącą działalnością LGD „Północne Mazowsze”, przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. Uczestnicy wypełniali ankiety i fiszki projektowe, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu LSR. Przedstawiliśmy informacje o możliwych zakresach wsparcia w ramach wdrażania LSR w nowej perspektywie finansowej.

Fotogaleria

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji