Podpisanie umowy ramowej na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 15 grudnia 2023 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, reprezentowałyśmy Zarząd  Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” i podpisałyśmy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027. Dokumentację fotograficzną, wykonał towarzyszący nam w tym ważnym dniu, Pan Adam Budek Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek.

Oznacza to, iż od przyszłego roku zaczniemy ogłaszać nabory wniosków z nowej perspektywy finansowej!

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad stworzeniem LSR, szczególnie pracownikom biura LGD, członkowskim Gminom, organizacjom, instytucjom i mieszkańcom z obszaru LGD „Północne Mazowsze”.

W imieniu Zarządu:

Anna Kienik – Prezes

Anna Augustyniak – Członek Zarządu

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji