Ostatnie warsztaty serowarskie na obszarze Lokalnej Grupy Działania

Informujemy, że w poprzednim tygodniu odbyły się ostatnie warsztaty serowarskie na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” w ramach projektu „Kreatywni liderzy w działaniu”, prowadzone przez specjalistę – Pana Krzysztofa Jaworskiego. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Krzysztofowi Jaworskiemu za jego zaangażowanie oraz wsparcie, które pozwoliło uczestnikom warsztatów zdobyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie serowarstwa.

Dziękujemy wszystkim podmiotom i osobom, które pomogły nam w sprawnym przeprowadzeniu zajęć.

Jednocześnie z radością pragniemy przypomnieć o rozpoczęciu nowego etapu naszych działań – warsztatów piekarskich. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tych zajęciach, które będą prowadzone pod kierunkiem również Krzysztofa Jaworskiego oraz Adama Jaworskiego, będą one poświęcone sztuce wypieku chleba, bułek oraz innych wyrobów piekarniczych.

Cieszymy się na kontynuację owocnej współpracy oraz na inspirujące warsztaty!

Koordynatorka projektu – Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji