Ostatnie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą

Wczoraj odbyło się ostatnie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz Pani Marzenie Cieślak za przeprowadzenie szkolenia.
To przypomnienie dla wszystkich zainteresowanych: czas na składanie wniosków zbliża się do końca.
Termin składania wniosków mija 11 grudnia!

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji