eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

„Organizacja wyjazdu integracyjnego po obszarze LGD”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej w dniu 26.05.2018 r. w ramach projektu „Organizacja wyjazdu integracyjnego po obszarze LGD” zorganizowało wyjazd integracyjny dla osób dorosłych oraz dzieci do Opinogóry Górnej, Krasnego oraz Rostkowa.

Operacja dedykowana była w szczególności mieszkańcom działającym w kołach gospodyń wiejskich, dzieciom od lat 7 oraz młodzieży wraz z opiekunami. W programie wyjazdu znalazło się m. in. zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej oraz zwiedzanie największej w powiecie przasnyskim, a przy tym najstarszej stadniny koni krwi angielskiej, która usytuowana jest w Krasnem. Ostatnim miejscem zwiedzania było Sanktuarium w Rostkowie- miejsce związane z urodzonym tam w 1550 roku św. Stanisławem Kostką, patronem młodzieży.

Zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowskiej