Ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze względu na stan zagrożenia epidemicznego

Wnioskodawcy i Beneficjenci działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informujemy, iż Urząd Marszałkowski wprowadził ograniczenia w działalności urzędu od dnia 16 marca 2020r.

Kontakt dla klientów zewnętrznych z urzędem będzie możliwy drogą elektroniczną lub telefoniczną. W nagłych przypadkach czynne będzie biuro podawcze w siedzibie przy ulicy Jagiellońskiej 26.

Więcej informacji i numery telefonów >>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji