Obchody 780 rocznicy miejscowości Gołymin-Ośrodek

W sobotę 24 sierpnia w miejscowości Gołymin – Ośrodek odbyły się obchody 780 rocznicy miejscowości. Uroczystość rozpoczęła się sesją nadania herbu Gminie Gołymin-Ośrodek, po której wszyscy udali się na Mszę Św. w Kościele Parafialnym, podczas której nastąpiło poświęcenie insygniów herbowych: sztandaru i herbu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz tradycyjne łamanie i dzielenie chlebem. Po Mszy Św. zgromadzeni wzięli udział w przemarszu na plac przy Urzędzie Gminy. Na placu, Wójt Gminy oficjalnie otworzył uroczystość i powitał wszystkich zgromadzonych. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, władze samorządowe, radni powiatu, dyrektorzy i kierownicy instytucji, pracownicy Urzędu Gminy i miejscowej szkoły oraz mieszkańcy gminy. Swoją obecnością zaszczycili również parlamentarzyści: Senator RP Jan Maria Jackowski, Poseł Robert Kołakowski i Wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski. Obecni byli przedstawiciele samorządu ze starostą ciechanowskim Joanną Potocką-Rak, a także Elżbieta Szymanik – Dyrektor ds. EFS, wójtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele straży pożarnej, ciechanowskiego nadleśnictwa, policji i organizacji pozarządowych. Po zakończeniu części oficjalnej, wystąpień parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządu i samorządowych na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka – ogromny tort z wizerunkiem herbu gminy. Imprezie towarzyszyła min. Orkiestra dęta OSP Ciechanów.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji