eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

LGD „Północne Mazowsze” z przyjemnością informuje o inicjatywie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który zaprasza zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do działań promujących przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi. Celem przedsięwzięcia jest na nowo upowszechnienie białej gęsi i możliwość czerpania dodatkowych dochodów. Wzięcie udziału w tworzonej inicjatywie niesie ze sobą wiele korzyści (np. wsparcie szkoleniowe) i jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy!

Szczegóły o działaniach znajdą Państwo na stronie Instytutu >>>>>>