Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

LGD „Północne Mazowsze” z przyjemnością informuje o inicjatywie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który zaprasza zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do działań promujących przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi. Celem przedsięwzięcia jest na nowo upowszechnienie białej gęsi i możliwość czerpania dodatkowych dochodów. Wzięcie udziału w tworzonej inicjatywie niesie ze sobą wiele korzyści (np. wsparcie szkoleniowe) i jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy!

Szczegóły o działaniach znajdą Państwo na stronie Instytutu >>>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji