Nabory ogłoszone przez ARiMR

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://www.arimr.gov.pl/)  prowadzi następujące nabory wniosków:

  • Poddziałanie 4.1.2 „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Nabór wniosków w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-osn.html

 

  • Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Nabór wniosków w terminie od 31 grudnia 2020 r. do 29 marca 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

 

  • Poddziałanie 5.2 „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Nabór wniosków w terminie od 11 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html

 

  • Poddziałanie 6.1 „Premie dla młodych rolników”

Nabór wniosków w terminie od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

 

  • Poddziałanie 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”

Nabór wniosków w terminie od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

 

  • Działanie 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Nabór wniosków w terminie od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

 

  • Działanie 16 „Współpraca”

Nabór wniosków w terminie od 29 marca 2021 r. do 12 maja 2021 r.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/dzialanie-16-wspolpraca-nabor-2021.html

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji