Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych na indywidualne konsultacje, które będą zorganizowane w Biurze LGD w Zielonej. Konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego i mławskiego.
Konsultacje prowadzone będą w dniu 09.08.2023 r. w godzinach 09:00-11:30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”, Zielona 24, 06-408 Krasne.
Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji