Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza (FEM 2021-2027)

Wczoraj w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Mazowsza w naszej siedzibie odbyły się konsultacje prowadzone przez Pawła Cieślińskiego z Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie.

Dziękujemy za zainteresowanie i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże uczestnikom w składaniu wniosków o pozyskanie funduszy europejskich.

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji