LSR na lata 2023-2027 – karta pomysłu

W celu szczegółowego przeanalizowania potrzeb społeczności lokalnej Obszaru LGD „Północne Mazowsze” opracowaliśmy kartę pomysłu – fiszkę projektową określającą Państwa propozycje/pomysły projektów, które mogłyby być realizowane w ramach wdrażania LSR na lata 2023-2027.
Fiszkę można złożyć w biurze LGD – adres: Zielona 24, 06-408 Krasne lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@polnocnemazowsze.pl
Fiszki w wersji papierowej można pobrać i złożyć w punktach konsultacyjnych w każdej gminie z obszaru LGD, które zostaną uruchomione od 26 kwietnia 2023r.
Zapraszamy również do punktu konsultacyjnego utworzonego na potrzeby utworzenia nowej LSR, który jest uruchomiony w biurze LGD w Zielonej

FISZKA >>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji