LGD „Północne Mazowsze” na Festynie „Dni Krasnego” z okazji 650-lecia Krasnego

24 czerwca 2023 r. mieliśmy niezwykłą przyjemność wziąć udział w Dniach Krasnego zorganizowanych z okazji 650-lecia Krasnego. W trakcie uroczystości organizatorzy zapewnili wiele rozmaitych atrakcji: piknik ekologiczny, zlot motocyklowy Moto Krasne, pokaz karate Ciechanowski Klub Karate Kyokushin, występ Zespół Ludowy „Krasne”, zwiedzanie Muzeum Rodu Krasińskich oraz stoiska gastronomiczne KGW Zielona i KGW Zalesianki.

W Dniach Krasnego wziął udział także MOWES – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który przedstawiał ofertę MOWES w ramach spotkań z ekonomią społeczną.

W czasie uroczystości Prezes LGD Północne Mazowsze – Anna Kienik otrzymała podziękowanie za zaangażowanie, w realizację różnorodnych inicjatyw w roku jubileuszowym od Wójta Krasnego – Michała Szczepańskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Zembrzuskiego.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w Uroczystościach Jubileuszowych!

Zarząd i Biuro LGD Północne Mazowsze

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji