Konsultacje „starej” Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Szanowni Państwo,

W obecnym okresie programowania Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument strategiczny Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016 – 2022 (LSR).

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje, że w związku z obowiązkiem przeznaczenia co najmniej 50% budżetu na wdrażanie operacji na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po bieżącej analizie zakontraktowania środków na rozwój przedsiębiorczości, planuje przeznaczyć tzw. oszczędności z poprzednich lat na nabór wniosków związany
z tworzeniem miejsc pracy – uruchamianiem nowej działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR. Tzw. „oszczędności” wynikają z rozwiązanych umów z beneficjentami, niepoprawianiem wniosków na etapie rozpatrywania spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, podwyższamy budżet na przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej. W wyniku wprowadzonych zmian przewidziany został dodatkowy nabór wniosków w ramach premii na otwarcie działalności gospodarczej z budżetem 219.015,69 EU, co po kursie stałym 4 zł daje kwotę 876.062,76 zł.

Krótki opis wprowadzonych zmian:

  • Aktualizacja daty;
  • Aktualizacja zestawienia celów i wskaźników – podniesiono wartość wskaźników  w przedsięwzięciu 2.1.1 Wsparcie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej ze względu na planowany nabór;
  • Zaktualizowano Plan działania – zmiany dotyczą zarówno części wskaźnikowej, jak
    i finansowej ze względu na planowany nabór na zakładanie działalności gospodarczej;
  • Wysokość pomocy w ramach tzw. premii w ramach jednego projektu zostaje utrzymana w wysokości 80 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty będą musiały być zrealizowane do 30 czerwca 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 10 października 2023 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji