Konkurs Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych w Łysakowie

W ramach „Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych” wspólnie z Wójtem Gminy Grudusk, Kołem Gospodyń Wiejskich w Łysakowie, przy wsparciu finansowym i merytorycznym Samorządu Województwa Mazowieckiego, zrealizowaliśmy przedsięwzięcie pn. Konkurs Tradycyjnych Potraw Wielkanocnych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Grudusk. Do konkursu zgłosiły się wszystkie koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy Grudusk. W uroczystej Gali, która odbyła się 28 marca w Łysakowie, podsumowującej konkurs wzięło udział prawie 80 osób.

Celem Gali było dostarczenie wiedzy z zakresu identyfikacji, rejestracji produktów tradycyjnych i lokalnych oraz rozpowszechniania i promowania tychże produktów. Prelekcję na ten temat, w bardzo interesujący sposób, wygłosił Pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Potrawy oceniała Komisja Konkursowa w skład której weszły między innymi 3 osoby reprezentujące LGD „Północne Mazowsze”: Danuta Karkowska – Prezes Stowarzyszenia „Nasze Szwelice”, Bogumiła Golanko i Anna Kienik. Nagrodzono Koła Gospodyń Wiejskich w dwóch kategoriach: potrawa na śniadanie wielkanocne oraz ciasto. Nagrody dla wszystkich uczestniczących w konkursie kół ufundował Wójt Gminy Grudusk, LGD „Północne Mazowsze” przekazała uczestnikom upominki.

W imieniu LGD „Północne Mazowsze” gratulujemy wszystkim uczestniczącym w konkursie Kołom Gospodyń Wiejskich z obszaru Gminy Grudusk. Dziękujemy za współpracę przy realizacji zadania Pani Elżbiecie Krośnickiej z KGW w Łysakowie, Panu Markowi Piotrowicz Wójtowi Gminy Grudusk i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fotorelacja

Autorkami zdjęć są Bogumiła Golanko i Anna Kienik

 

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji