Konkurs „Seniorzy w akcji”

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”.

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie realizacji pomysłów na działania społeczne, których pomysłodawcami i animatorami są osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe.
Wsparcie można uzyskać na działania, które będą odpowiedzią na takie wyzwania społeczne jak:
– relacje międzygeneracyjne,
– samotność i izolacja osób starszych,
– różnorodność kulturowa i społeczna,
– zmiany środowiska i klimatu.

Na uczestniczki i uczestników czekają:

– dwa 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertkami i ekspertami, podczas których przyjrzymy się wyzwaniu, które dostrzegliście i przekujemy je w działania projektowe,

– wsparcie doświadczonych tutorek i tutorów na każdym etapie realizacji działań,

– rozwój kompetencji liderskich,

– wymiana pomysłów i doświadczeń z innymi uczestniczkami i uczestnikami,

– dotacja (w wysokości od 12 tys. do 17 tys. złotych) na realizację projektu.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Konkurs jest organizowany w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2024 r.
Więcej informacji: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-rekrutacja/

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji