Konkurs Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich miłośników fotografii do udziału w Mazowieckim Konkursie Fotografii Kulinarnej organizowanym.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie mody na fotografię kulinarną oraz zwiększenie świadomości w obszarze tradycyjnej kuchni mazowieckiej. Konkurs przyczynia się do promocji produktów regionalnych z naszego regionu.

Do konkursu można nadsyłać zdjęcia w 2 kategoriach:

– „Lista Produktów Tradycyjnych”, w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia potrawy, produktu lub napoju wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza Wykaz produktów znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu;

– „Produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego”, w której można zgłosić dowolną fotograficzną interpretację przedstawienia produktu lub napoju nagrodzonego Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wykaz produktów znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.

Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod linkiem: https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowiecki-konkurs-fotografii-kulinarnej-1.html

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji