Konferencja – Szanse społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

LGD „Północne Mazowsze” brała udział w konferencji w Pułtusku, pn. „Szanse społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”, zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Grupę Uczelni Vistula. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchania wystąpień dr Anety Kowalewskiej pt. „Szanse, bariery, sposoby zaangażowania kobiet w sferze publicznej – komunikat z badań. Organizacje kobiece i ich rola w aktywizacji kobiet” oraz Jakuba Kamińskiego pt. „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych: szanse i wyzwania dla współpracy lokalnej”.

Dziękujemy za zaproszenie!

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji