Jubileusz Muzeum Historycznego w Przasnyszu

28 czerwca 2023 odbył się jubileusz Muzeum Historycznego w Przasnyszu. W części oficjalnej Pani Dyrektor Agnieszka Brykner przybliżyła historię muzeum. Następnie odbył się koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Przasnyszu. Po części muzycznej przemawiali zaproszeni goście w tym licznie zgromadzeni muzealnicy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z Przasnysza i okolic. Uczestnicy wydarzenia mogli też zwiedzić wystawę jubileuszową.

Chcielibyśmy jeszcze raz pogratulować Dyrektorowi i Pracownikom dotychczasowych osiągnięć w zachowaniu powierzonego dziedzictwa. Życzymy energii w kontynuowaniu trudnego dzieła budowania pomostu pomiędzy przeszłością a przyszłością.

Zarząd i Biuro LGD „Północne Mazowsze”

Autorzy zdjęć:

Ewa Łukasiak
Agnieszka Wilkowska

Forum aktywności społecznej
Strefa seniora

Strona w trakcie modernizacji